தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு

புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழுவின் பொறுப்பு யாதெனில், சட்ட ஆட்சி மற்றும் மனித உரிமைகளுக்கு மதிப்பளித்து பொதுமக்களுக்கு பொறுப்புக் கூறுவதனை நோக்கமாகக் கொண்டு “ஒரு பொலிசு அலுவலருக்கெதிராக அல்லது பொலிசுப் படையினருக்கெதிராகப் பொதுமக்களிடமிருந்தான அல்லது இன்னலுற்ற எவரேனும் ஆளிடமிருந்தான முறைப்பாடுகளை ஏற்றுக்கவனித்தல் மற்றும் புலனாய்வு செய்து பாராளுமன்றத்தினால் இயற்றப்பட்ட ஏதேனும் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கிணங்க நிவாரணம் வழங்குவதன் மூலம் ஒழுக்கமுள்ள நம்பகமான மற்றும் பொதுமக்களின் அபிலாசைகளுக்கு சிறந்த முறையில் பதில்குறி தெரிவிக்கும் ஒரு நிறுவனமாக இலங்கைப் பொலிசை மாற்றியமைத்தல்” ஆகும்.

தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு, கட்டிட இலக்கம் 09, BMICH வளாகம், பெளத்தாலோக மாவத்தை, கொழும்பு 07, இலங்கை.

தற்போதைய ஆணைக்குழு

பாராளுமன்ற சபையின் இணக்கப்பாட்டுடன் அதிமேதகு சனாதிபதி அவர்களால் தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழுவின் தவிசாளர் மற்றும் உறுப்பினர்களாக பின்வருவோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.

திரு எஸ்.சீ.எஸ்.பெர்ணாந்து

திரு எஸ்.சீ.எஸ்.பெர்ணாந்து

தவிசாளர்

එම්.පී.පී. පෙරේරා මහතා

திரு எம்.பி.பி.பெரேரா

உறுப்பினர்

திரு எஸ்.லியனகம

திரு எஸ்.லியனகம

உறுப்பினர்

திரு ஜீ.விக்ரமகே

திரு ஜீ.விக்ரமகே

உறுப்பினர்

திரு ஏ.எஸ்.பி.எஸ்.பி.சஞ்சீவ

திரு ஏ.எஸ்.பி.எஸ்.பி.சஞ்சீவ

உறுப்பினர்

திரு ரீ.பி.பரமேஸ்வரன்

திரு ரீ.பி.பரமேஸ்வரன்

உறுப்பினர்

திரு என்.எஸ்.எம்.சம்சுதீன்

திரு என்.எஸ்.எம்.சம்சுதீன்

உறுப்பினர்

தமரா டி. பெரேரா

தமரா டி. பெரேரா

செயலாளர்

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட 20 ஆம் திருத்தம் பிரகாரம் 2020 டிசம்பர் 03 ஆம் திகதி நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் இந்த நியமனங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

 

தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழுவின் செயலாளராக  2022.09.06 ஆம் திகதியில் இருந்து நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் திருமதி தமரா டி. பெரேரா அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

புதிய ஆணைக்குழுவின் ஆரம்ப கூட்டத்தொடர் 2020.12.10 ஆம் திகதி நடாத்தப்பட்டது. தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு, தனது விடயஎல்லைக்கு உட்பட்ட விடயங்கள் தொடர்பாக தீர்மானம் மேற்கொள்வதற்காக வாரத்தின் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையிலும் கூடுகிறது.

சேவைகள்

எமது சேவைகள்

welcome

මහජන පැමිණිලි කළමනාකරණ පද්ධතියේ අන්තර්ජාල බිහි දොරට සාදරයෙන් පිලිගනිමු

பொதுமக்கள் முறைப்பாட்டு முகாமைத்துவ முறைமையின் இணைய நுழைவாயிலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம்.

Welcome to the web portal of Public Complaints Management System

தகவலுக்கான உரிமை - சட்டம்

தகவல் உத்தியோகத்தர்

தகவலுக்கான உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் தகவல்களைப் பெறுவதற்கான ஆரம்ப கோரிக்கையினை தகவல் அறியும் உத்தியோகத்தரிடம் சமர்ப்பிக்கவும்.

பெயர் :  சாமிகா  சுபோதினி சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (பதில்)  மற்றும் தகவல் உத்தியோகத்தர்

முகவரி : தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு, கட்டிட இல. 09, BMICH, பௌத்தாலோக மாவத்தை, கொழும்பு 07.

தொலைபேசி : 0112166512

தொலைநகல் : 0112166555

மின்னஞ்சல் : info@npc.gov.lk

பெயர் குறிப்பிடப்பட்ட உத்தியோகத்தர்

நீங்கள் தகவல் உத்தியோகத்தரின் பதில் மூலம் திருப்தியடையாது விடின் ஆணைக்குழுவினால் பெயரிடப்பட்ட உத்தியோகத்தருக்கு மேன்முறையீடு செய்யவும்.

பெயர் : தமரா டி. பெரேரா செயலாளர் தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு

முகவரி : தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு, கட்டிட இல. 09, BMICH, பௌத்தாலோக மாவத்தை, கொழும்பு 07.

தொலைபேசி : 0112166502

தொலைநகல் : 0112166577

மின்னஞ்சல் : info@npc.gov.lk

 

தொடர்புகள்

தலைமை அலுவலகம்

பொது

தொலைபேசி (+94) 11 2166500
தொலைநகல் (+94) 11 2166555
மின்னஞ்சல் info@npc.gov.lk
துரித அழைப்பு 1960 / 0710361010
முகவரி
தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு, கட்டிட இலக்கம் 09, BMICH வளாகம், பெளத்தாலோக மாவத்தை, கொழும்பு 07, இலங்கை.

மேலதிக தகவல்கள்
தவிசாளர்: 0112166501
செயலாளர் : 0112166502
சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் : 0112166512
பணிப்பாளர், பொதுமக்கள் முறைப்பாட்டு விசாரணை : 0112166503
பிரதம கணக்காளர் : 0112166507

மாகாண அலுவலகங்கள்

மாகாண பணிப்பாளர் (மேற்கு) 0112166521
மாகாண பணிப்பாளர்(மேற்கு) 0112166522
மாகாண பணிப்பாளர் (சபரகமுவ) 0112166538
மாகாண பணிப்பாளர் (வடக்கு) 0112166535
மாகாண பணிப்பாளர் (கிழக்கு) 0112166533
மாகாண பணிப்பாளர் (வடமத்திய) 0112166531
மாகாண பணிப்பாளர் (வடமேற்கு) 0112166536
மாகாண பணிப்பாளர் (ஊவா) 0112166532
மாகாண பணிப்பாளர் (தெற்கு) 0112166534
மாகாண பணிப்பாளர் (மத்திய) 0112166537

 

தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழுவின் பணிகள் விரிவடைவதனைத் தொடர்ந்து இந்த இணையதளத்தில் உள்ளடங்கும் தகவல்கள் மற்றும் உள்ளடக்கங்களை தொடர்ச்சியாக இற்றைப்படுத்துவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

தொழில்கள்